ZÁMEK DOBŘÍŠ

Vzdálenost od rezidence cca 7 km

Rokokový zámek s výraznou fasádou pochází z let 1745-1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Marie Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto sňatkem vznikl šlechtický rod Colloredo-Mannsfeld, který zde pobýval do II. sv. války. V roce 1942 byl zámek vyvlastněn nacisty a v roce 1945 připadl státu a byl užíván téměř 50 let jako Domov spisovatelů.

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA

Vzdálenost od rezidence cca 7 km

Památník se nachází v historickém areálu, kde byla v 19. století zpracovávána železná ruda.
Po první světové válce získal nemovitost od Colloredo-Mansfeldů Václav Palivec, který dal v roce 1935 empírový dům jako svatební dar do užívání Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové na po dobu jejich života. Návštěvu tohoto místečka nelze než doporučit.

STUDENÝ VRCH

Vzdálenost od rezidence cca 7 km

Je druhým nejvyšším kopcem brdských Hřebenů. V Dobříši a na Rosovicku vrchu říkají Baba, kolem Hostomic se vrchu říká zkráceně Studený. Díky dobrému rozhledu zde československá armáda vybudovala začátkem dvacátých let 20. století třípatrovou triangulační věž prvního řádu. V roce 1939 se protektorátní vláda rozhodla stabilizovat body prvního řádu výstavbou zděných měřických věží, věž na Studeném vrchu byla stavěna v roce 1940-1942. Sedmiboká věž je vysoká 17,5 metru, kámen byl použit z místních zdrojů (řevnický pískovec, dřívější název je drabovský křemenec). Z jejího vrcholu je díky přerostlým stromům omezený výhled. Má šest poschodí a sklep, kde jsou ještě stále umístěny měřící body.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Vzdálenost od rezidence cca 15 km

Rozsáhlé muzeum hornictví se skanzenem budov, historickou a geologickou expozicí. Jde o největší hornické muzeum v České republice. Založeno bylo v roce 1886. Od r. 1998 je pro muzejní účely využívána Prokopská štola, v níž je zprovozněn důlní vláček. Můžete navštívit několik zajímavých expozic a seznámit se s životem horníků na Příbramsku. K dispozici jsou prohlídky na Ševčínském dole, Anně, dolu Vojtěch a dolu na Drkolnově se skluzavkou. K Hornickému muzeu patří též Památník Vojna u Příbrami a Skanzen Vysoký Chlumec na Sedlčansku.

PAMÁTNÍK VOJNA U PŘÍBRAMI

Vzdálenost od rezidence cca 15 km

Muzejní expozice věnovaná obětem komunismu. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od Příbrami v prostorách bývalého pracovního tábora Vojna. Tábor byl vybudován v letech 1947 až 1949 německými válečnými zajatci a pojmenován byl po nedalekém vrchu Vojna. Po odchodu válečných zajatců od poloviny roku 1949 do roku 1951 začal tábor plnit účel tábora nucených prací pro politické vězně nastupujícího komunistického režimu.

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI

Vzdálenost od rezidence cca 15 km

Významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1648–1673 za účasti architekta C. Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody. Hlavní vstup do areálu je od východu přes rozsáhlé dlážděné prostranství s mariánským sloupem z roku 1661 uprostřed.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Vzdálenost od rezidence cca 25 km

Vysoký Chlumec je městys v jihovýchodní části okresu Příbram. Na skalnatém kopci nad obcí stojí malebný hrad. Dobře zachovaný komplex pozdně středověkých budov je výraznou dominantou okolní krajiny. Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví je pobočkou Hornického muzea Příbram. Do skanzenu jsou postupně přemisťovány zajímavé stavby lidové architektury středního Povltaví, kterým by v původních místech hrozil zánik. Výstavba byla zahájena v roce 1999 a byly do ní přeneseny ohrožené lidové stavby z okresu Příbram.

POHÁDKOVÁ ZEMĚ PIČÍN V. KLIMTOVÉ

Vzdálenost od rezidence cca 3 km

Zdánlivě to vypadá jako výstava loutek, ale je to úplně jiný kousek světa, kde čas plyne jinak, kde na Vás mluví stromy. Ve srovnání se světem je Pohádková země malinkatá, plot kolem je titěrný, ale přesto je pro zlo nepřekonatelný. Když budete chtít najít vchod do první Pohádkové země, ptejte se na Pičín, malou vesničku kousek od Příbrami na úpatí brdských lesů. Užijí si nejen děti, ale i dospělí.